Finished
Fragadelphia 12

Fragadelphia 12

Date Prize pool Teams Location
Aug 3rd - Aug 5th 2018 $33,450 52
United StatesPhiladelphia, Pennsylvania, USA
Prize distribution
1st
$18,250
2nd
$8,000
3rd
$3,750
4th
$1,750
5-6th
$850
5-6th
$850
7-8th
7-8th
9-12th
9-12th
9-12th
9-12th
13-16th
13-16th
13-16th
17-24th
17-24th
17-24th
17-24th
17-24th
17-24th
25-26th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
27-39th
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
40-52nd
Brackets