Image of CS:GO player Miki

Miki

Poland Mikołaj Szemraj
Age19 years
Current teamTeamPGE TurowPGE Turow
Info
Teams
Matches
Achievements
Trophies
News