Vlado_Vostinar
Display flag SlovakiaSlovakia
Stats
Id 1235269
Signed up 2019-09-02
Comments 295
Fan of players
Biography
Slovenský moderátor Vladimír Voštinár sa narodil v Trnave 11. februára 1964. V mladosti chcel by? smetiarom ?i prezidentom.
V roku 1993 úspešne prešiel konkurzom na moderátora v Rádiu T v Trnave, kde pracoval do roku 1995. Potom prešiel do FUN Rádia, kde moderoval do roku 2000. Sú?asne za?al moderova? v STV aj televízne sú?ažné relácie - Tipos Bingo, Labyrint a Všetko, alebo ni?. Od roku 2000 pracuje v Rádiu Twist, terajšej Vive. Na obrazovkách TV JOJ moderoval úspešné Inkognito, reality šou Miliónový tanec ?i ve?ký vedomostný test IQ Test Národa 2003, ale aj relácie Bordelári, Vojna slov ?i Riskni milión! Momentálne je tvárou relácií Nové bývanie a s Lenkou ?virikovou-Hriadelovou moderuje netradi?né preteky vo varení na TV JOJ Varí Vám to.
Je ženatý a má dve deti. Medzi jeho ve?ké zá?uby patrí lyžovanie a potápanie, na ktoré má v?aka svojej vy?aženosti stále menej ?asu.
Forum posts