Antanas_Savickas
Display flag LithuaniaLithuania
Stats
Id 1475513
Signed up 2021-10-21
Comments 146
Authored threads
Latest visitors
Fan of players
Fan of teams
Biography
Labas vakaras comrades

Taigi, lietuvi? kalba yra pati seniausia ne tik Europoje, ne tik seniausia indoeuropietiška šaka, bet ir teigiama, kad ji yra viena iš nedaugelio kalb? pasaulyje, iki ši? dien? išlaikiusi savo autentiškum?. Ar tai ne fenomenas tokiai mažai tautai, gyvenan?iai didžiuliame geografiniame lopinyje civilizacij?, taut? kryžkel?je? Lietuvi? kalb? lyginti su šiuo metu populiariausia, dainingiausia ir ?takingiausia angl? kalba yra tas pats kaip koki? pien? su chrizantema. „Girl you are beautiful“ (liet.mergaite, tu graži) – skamba išties gražiai, bet paži?r?kit kokie spalvynai gl?di m?s? tautosakoje: merguž?le, kokia tu gražut?; mergyte, eikime drauge pasiausti; mergaite, kokios gražios tavo „vosylk?“ spalvos akys! Ir t.t. ir pan. Dabar pabandykite perkelti vis? š? spalvyn? ? angl?. „Girl“ ir viskas!
Forum posts