Team ranking for India on July 31st, 2017
#1
Dare2Dream(3 points)
Shabby
Kappa
HellrangeR
blackhawk
Antidote
-
#2
Brutality(1 points)
RiX
astaRR
V3nom
Juventa
Impale
-
#3
iYATi(0 points)
Veerbhadra
BaDMaN
putta
slotz
-
#4
JMD(0 points)
Lucky
DeathMakeR
Kashef
HellfightR
New
#5
Shooting Monkeys(0 points)
Markelon
akCeReBrO
forsaken
Revo1t
spy
-1