Team ranking for Poland on July 9th, 2018
#1AGO(103 points)Details
-
Damian 'Furlan' Kislowski
PolandFurlan
Dominik 'GruBy' Swiderski
PolandGruBy
Michał 'snatchie' Rudzki
Polandsnatchie
Mateusz 'TOAO' Zawistowski
PolandTOAO
Tomasz 'phr' Wójcik
Polandphr
Team profile
#2Virtus.pro(101 points)Details
-
#3Kinguin(65 points)Details
-
#4x-kom(30 points)Details
-
#5PACT(20 points)Details
+1
#6tomorrow(17 points)Details
-1
#7Illuminar(12 points)Details
-
#8PRIDE(6 points)Details
-
#9Codewise Unicorns(6 points)Details
-
#10Izako Boars(3 points)Details
+1
#11Vex(3 points)Details
-1