Team ranking for Poland on June 11th, 2018
#1AGO(123 points)Details
-
Damian 'Furlan' Kislowski
PolandFurlan
Dominik 'GruBy' Swiderski
PolandGruBy
Michał 'snatchie' Rudzki
Polandsnatchie
Mateusz 'TOAO' Zawistowski
PolandTOAO
Tomasz 'phr' Wójcik
Polandphr
Team profile
#2Virtus.pro(90 points)Details
-
#3Kinguin(20 points)Details
-
#4x-kom(13 points)Details
-
#5PACT(11 points)Details
-
#6tomorrow(7 points)Details
-
#7Illuminar(5 points)Details
New
#8Izako Boars(4 points)Details
-
#9PRIDE(3 points)Details
+1
#10AVENGERS(1 points)Details
+1