Team ranking for Brazil on September 30th, 2019
#1
MIBR(178 points)
FalleN
kNgV-
fer
LUCAS1
TACO
-
#2
FURIA(152 points)
HEN1
arT
yuurih
VINI
KSCERATO
-
#3
Sharks(52 points)
exit
leo_druNky
jnt
meyern
Luken
-
#4
INTZ(24 points)
xand
DeStiNy
yel
chelo
shz
-
#5
TeamOne(15 points)
bit
bld
Maluk3
trk
b4rtiN
-
#6
ex-Luminosity(13 points)
steel
boltz
felps
NEKIZ
skullz
-
#7
paiN(9 points)
PKL
land1n
tatazin
hardzao
biguzera
-
#8
W7M(7 points)
raafa
ryotzz
pancc
real
rood
-
#9
DETONA(7 points)
prt
Tuurtle
tiburci0
vsm
Lucaozy
-
#10
Keyd(5 points)
KILLDREAM
zqkS
SHOOWTiME
dzt
SuupLexx
+1
#11
RED Canids(4 points)
nak
fnx
pesadelo
nython
latto
-1
#12
Santos(3 points)
Slag
MaLLby
keiz
jntzika
piriaz1n
-
#13
TRZ(3 points)
fpg
zam
segalla
soni
farinelli
-
#14
Bulldozer(2 points)
cryo
Mk
vhz
abr
+1
#15
Falkol(2 points)
mawth
YJ
trk8
Will1
bnc
-1
#16
RUFUS(2 points)
WOOD7
kaiG
LeoGOD
krg
lealziNho
+1
#17
Bull(1 points)
DmL
BALEROSTYLE
Naysc3
ton
V0LTERA
-1
#18
Reapers(1 points)
horvy
netim
bruttJ
sir
keznit
-
#19
nomercy(0 points)
Lynke
Shino
bzt
cRz
shinjiftw
+1