Team ranking for Mongolia on April 5th, 2021
#1
Renewal(8 points)
dobu
kabal
NEUZ
nin9
rate
New
#2
Checkmate(6 points)
H4wK
kaz
ROUX
bLitz
Techno
New
#3
D13(5 points)
tamir
shinobi
sk0R
Annihilation
xerolte
-2