Team ranking for Finland on January 11th, 2021
#1
ENCE(19 points)
allu
doto
Jamppi
-
#2
KOVA(10 points)
uli
pietola
Twixie
Spargo
peku
+2
#3
hREDS(3 points)
xartE
oopee
Samppa
eDi
Sm1llee
-1