Radar by Simpleradar - Heatmap by HLTV
AtlantsRemove all DreamEatersRemove all
Arseniy 'ARSENY' Sorokin
ARSENYRemove
Vadim 'Polt' Tsyrov
PoltRemove
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy
PerfectoRemove
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv
TRAVISRemove
Anton 'Koshak' Platko
KoshakRemove
Semyon 'kinqie' Lisitsyn
kinqieRemove
Bogdan 'bodyaN' Goncharov
bodyaNRemove
Vladislav 'Krad' Kravchenko
KradRemove
Igor 'Forester' Bezotecheskiy
ForesterRemove
Albert 'Leo' Islamov