SerbiaPoland
16 : 13 ( 6 : 9 ) ( 10 : 4 )
Breakdown
1.09 : 0.99
Team rating
10 : 19
First kills
0 : 1
Clutches won
More info on match page

Round history
Valiance
AGO

Performance - rating 2.0

Players
Valiance K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
SerbiahuNter- 27 (11) 4 (0) 17 69.0% +10 89.1 0 1.35
Serbianexa 22 (9) 4 (0) 15 75.9% +7 85.4 0 1.26
Serbiaemi 20 (14) 10 (4) 20 75.9% 0 76.2 -3 1.12
SerbiaLETN1 20 (9) 6 (0) 21 69.0% -1 79.3 -3 0.98
SerbiaImpulse 11 (1) 4 (3) 15 62.1% -4 35.5 -3 0.73
AGO K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
PolandFurlan 27 (14) 6 (2) 18 72.4% +9 99.0 +8 1.54
Polandkaper 19 (9) 4 (2) 21 75.9% -2 70.6 +2 1.02
Polandphr 18 (7) 1 (0) 21 65.5% -3 73.8 +2 0.94
PolandGruBy 15 (7) 9 (3) 18 65.5% -3 61.8 -1 0.83
PolandSZPERO 8 (2) 4 (1) 22 69.0% -14 37.5 -2 0.60