PolandBulgaria
7 : 16 ( 5 : 10 ) ( 2 : 6 )
Breakdown
0.87 : 1.31
Team rating
11 : 12
First kills
1 : 3
Clutches won
More info on match page

Round history
AGO
Windigo

Performance - rating 2.0

Players
AGO K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
PolandFurlan 16 (11) 6 (2) 21 78.3% -5 78.5 +3 1.07
PolandSZPERO 15 (5) 9 (3) 18 52.2% -3 88.8 0 0.98
PolandGruBy 15 (10) 4 (0) 19 56.5% -4 83.7 -2 0.89
Polandkaper 14 (5) 2 (1) 18 56.5% -4 51.1 0 0.83
Polandphr 9 (4) 5 (2) 21 52.2% -12 54.8 -2 0.58
Windigo K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
Bulgariabubble 31 (12) 4 (0) 17 91.3% +14 135.5 +2 1.89
Bulgariav1c7oR 19 (9) 5 (2) 13 73.9% +6 79.7 +1 1.31
Bulgariablocker 15 (9) 8 (3) 11 82.6% +4 77.8 -1 1.24
Bulgariapoizon 17 (1) 8 (3) 13 73.9% +4 73.9 0 1.15
BulgariaSHiPZ 15 (5) 3 (0) 16 69.6% -1 67.4 -1 0.99