EuropeEurope
16 : 8 ( 8 : 7 ) ( 8 : 1 )
Breakdown
1.23 : 0.91
Team rating
13 : 11
First kills
2 : 1
Clutches won
More info on match page
Rigon 'rigoN' Gashi
SwitzerlandrigoN
Most kills
21
Rigon 'rigoN' Gashi
SwitzerlandrigoN
Most damage
96.8
Rigon 'rigoN' Gashi
SwitzerlandrigoN
Most assists
6
Guy 'anarkez' Trachtman
Israelanarkez
Most AWP kills
12
Rigon 'rigoN' Gashi
SwitzerlandrigoN
Most first kills
3
Guy 'anarkez' Trachtman
Israelanarkez
Best rating 2.0
1.28

Round history
m1x
Windigo

Performance - rating 2.0

Players
m1x K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
Israelanarkez 20 (4) 3 (0) 14 75.0% +6 74.5 0 1.28
SwitzerlandrigoN 21 (9) 6 (0) 18 75.0% +3 96.8 0 1.27
Albaniasinnopsyy 21 (11) 2 (1) 16 70.8% +5 68.3 0 1.21
Albaniajuanflatroo 16 (9) 6 (0) 17 83.3% -1 85.6 +2 1.20
PolandtudsoN 15 (4) 3 (1) 13 79.2% +2 67.8 0 1.18
Windigo K (hs) A (f) D KAST K-D Diff ADR FK Diff Rating2.0
FrancehAdji 17 (9) 2 (0) 19 75.0% -2 78.5 +2 1.06
United KingdomThomas 19 (6) 2 (1) 15 75.0% +4 70.2 +1 1.03
Bulgariapoizon 17 (7) 3 (0) 21 75.0% -4 91.8 -2 0.94
Bulgariabubble 14 (7) 4 (1) 18 66.7% -4 61.5 -3 0.80
TurkeyCalyx 11 (7) 6 (1) 20 62.5% -9 69.7 0 0.73